"lus est ars boni et aequi"

Következő rendezvényünk témája "Az ügyvédi kárfelelősség és a kötelező felelősség biztosítás különféle aspektusai"

Kedves Kollégák!

 

Szerdán este

“Az ügyvédi kárfelelősség és a kötelező felelősség biztosítás különféle aspektusai”

témában kerül megrendezésre programunk, melyre minden kedves Kollégát szeretettel várunk a megszokott helyünkön és a megszokott időben.

 Előadó: Dr. Patay Géza

Szakmai segédanyag 1.

 Ügyvédi kárfelelősség korlátozása 

Az ügyvédi kárfelelősség korlátozása Németországban, Ausztriában, az Egyesült Államokban, Angliában és Írországban lehetséges az ügyvéd és az ügyfél által megkötött megbízási szerződés alapján.

  1. Németország 

Az irányadó jogszabály a Szövetségi Ügyvédrendelet (Bundesrechtsanwaltsverordnung)

52. § (1) bekezdése.

Alpont 1:

Gondatlan károkozás tekintetében a kamara által előírt felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékét meghaladóan a felelősség korlátozása írásbeli megállapodás alapján lehetséges.

Alpont 2:

Általános szerződési feltétel igénybevételével a felelősség korlátozása hanyag gondatlan károkozás tekintetében a kamara által előírt felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékének négyszeres összegét meghaladóan abban az esetben lehetséges, amennyiben a káresemény ebben a nagyságrendben biztosítva van.

„§ 52 Vertragliche Begrenzung von Ersatzansprüchen

(1) Der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Rechtsanwalt bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens kann beschränkt werden:

1.durch schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis zur Höhe der Mindestversicherungssumme;

2.durch vorformulierte Vertragsbedingungen für Fälle einfacher Fahrlässigkeit auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht.“

  1. Ausztria 

Az osztrák Ügyvédrendelet (Rechtsanwaltsordnung) nem zárja ki, hogy a kárfelelősséget az ügyvédi megbízási szerződés korlátozza. Az osztrák ügyvédi megbízási szerződésekben rendszeresen szerepel a kárfelelősséget az ügyvéd felelősségbiztosítási fedezetét meghaladó – legalább a kamara által előírt felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékét meghaladó –  kizáró feltétel.

„Die Haftung des Rechtsanwalts für fehlerhafte Beratung oder Vertretung (somit für seine gesamte Tätigkeit) besteht nur bei grob schuldhaft verursachten Vermögensschäden und ist auf die für den konkreten Schadensfall zur Verfügung stehende Versicherungssumme beschränkt, besteht aber mindestens in Höhe der in § 21a Abs 4 RAO idgF genannten Versicherungssumme; dies ist derzeit € 2,4 Mio.”

  1. USA 

Az Ügyvédek Etikai Szabályozásáról szóló szövetségi rendelet (Model Rule) 1.8(h) rendelkezése alapján a felelősség korlátozása szerződéses formában akkor lehetséges, amennyiben az ügyfél a hozzájárulás előtt független jogi szakértői tanácsadóval konzultál.

“(h) A lawyer shall not:

(1) make an agreement prospectively limiting the lawyer’s liability to a client for malpractice unless the client is independently represented in making the agreement;” 

  1. Anglia 

Az angol Ügyvédek Etikai Rendelete (Solicitors’ Code of Conduct 2007) 2.07 rendelkezése szerint

a felelősség korlátozása szerződéses formában akkor lehetséges, amennyiben a kamara által előírt felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékét meghaladóan, írásban történik a korlátozás, és erre az ügyfelet külön figyelmeztették.

2.07 Limitation of civil liability by contract

If you are a recognized body or a recognized sole practitioner, you must not exclude or attempt to exclude by contract all liability to your clients. However, you may limit your liability, provided that such limitation:

(a) is not below the minimum level of cover required by the Solicitors’ Indemnity Insurance Rules for a policy of qualifying insurance;

(b is brought to the client’s attention; and

(c is in writing.

  1. Írország 

Az ír Ügyvédi Törvény (Solicitors (Amendment 2008) Act 1994) szerint a felelősség korlátozása szerződéses formában akkor lehetséges, amennyiben a kamara által előírt felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékét meghaladóan történik a korlátozás. Továbbá várható, hogy angol mintára elő lesz írva az ügyfél külön figyelmeztetésének szükségessége. (Professional Negligence Lecture by Patrick Mullins)

“26A.— (1) Subject to subsections (2) and (3), a contract between a solicitor and a client of the solicitor that any description of civil liability incurred—

(a) by the solicitor arising from his or her practice as a solicitor in respect of the provision of legal services to the client be limited to an amount specified or referred to in the contract, or

(b) by a partner, clerk or servant or former partner, clerk or servant of the solicitor arising from that solicitor’s practice as a solicitor in respect of the provision of legal services to the client be limited to an amount specified or referred to in the contract,

shall be binding on and enforceable by— 

(i) if paragraph (a) is applicable, the solicitor and the client, and

(ii) if paragraph (b) is applicable, the partner, clerk or servant or former partner, clerk or servant of the solicitor and the client.

(3) The amount referred to in subsection (1) in respect of a description of civil liability the subject of the contract concerned shall be not less than the minimum level of cover, as specified from time to time in regulations under paragraph (b) of section 26(4), for indemnity against losses arising from those classes of claims which fall within that description of civil liability and, accordingly, any such amount which is less than such minimum level of cover shall, by virtue of this subsection, be deemed to be increased to such minimum level of cover, and such contract shall be binding and enforceable accordingly.” 

 

 

Szakmai segédanyag 2.

(Megjelent a Pesti Ügyvéd 2014. januári számában)

Ördögtől való volna-e az ügyvédi kárfelelősség korlátozása 

═════════════════════════════════════════════════════

Az ügyvéd fél a fegyelmi eljárástól és az ügyvédi kárfelelősségtől. Ez elvileg természetes és így van jól. Az viszont nem mindegy, hogy milyen a fegyelmi és kárfelelősségi rendszer, és hogyan működik. Ma, az Európai Unió tagországai közötti piaci korlátok lebontása időszakában indokolt átgondolni, hogy mi az érdeke és lehetőségi köre a magyar ügyvédségnek a kárfelelősség korlátozása tekintetében, mint ahogy erre több példát is láthatunk.

═════════════════════════════════════════════════════

 

Azt hiszem, abban majd minden kollega egyetért velem, hogy több szempontból is egyre nehezebb ügyvédkedni Magyarországon. Ennek számos oka van. A kamarai létszám az elmúlt tizenöt év során drasztikusan megnőtt, a mintegy fél évtizede tartó válság, a közösségi jogból adódó újdonságok, a magyar joganyag megújulása, a robbanásszerű informatikai fejlődés és még sorolhatnám, újabb és újabb kihívásokat jelentenek az ügyvédi kar számára. Nehéz a piacon maradni, könnyű hibázni és megsérteni a magas mércét állító jogi és etikai ügyvédi szabályokat.

Ilyen körülmények között különösen fontos górcső alá venni hivatásrendünk fegyelmi és kárfelelősségi rendszerét. Már nyolc évvel ezelőtt is felmerült a fegyelmi rendszer teljes körű átvizsgálásának az igénye, ennek szükségességére éppen a Pesti Ügyvéd előző számában hívta fel a figyelmet egy kollegánk. Mind a fegyelmi, mind pedig az ügyvédi kárfelelősségi kérdések ügyvédkedésünk alapjait érintik.  Komoly átgondolást igényel annak eldöntése, hogy a megváltozott társadalmi, gazdasági, etikai és a szabad kereskedelmen alapuló nemzetközi környezetben mennyiben és hogyan indokolt az új helyzethez is igazodóan átalakítani e két rendszert, fokozottan érvényre juttatva ügyvédi karunk érdekeit a megváltozott körülmények között.  Mindkét kérdéskör vizsgálata elodázhatatlan feladatnak látszik.

A gyakorló ügyvéd a fegyelmi felelősségre vonástól és az ügyvédi kárfelelősségtől fél a legjobban. Okkal. A fegyelmi és a kárfelelősség kérdései alapjául szolgáló tényállásoknak nem ritkán közös gyökerük van, ezért is indokolt egyszerre, együtt és párhuzamosan, az összefüggésekre figyelemmel vizsgálni e két témakört, de e rövid cikkemben ezzel nem kívánok mélyebben foglalkozni. Mégis megemlítendőnek tartom, hogy míg fegyelmi rendszerünk számos kérdésköre mind elméleti, mind gyakorlati szempontból kevéssé feldolgozott, addig az ügyvédi kárfelelősség problematikája elsősorban a szóba jöhető kérdések és a bírói gyakorlat tekintetében úgy tűnik, jóval előrébb jár. Talán – e cikk terjedelmi kereteire is tekintettel – elég, ha példaként említem dr. Kovács Kázmér kollegánk kiváló kárfelelősségi körképet adó előadását, ami a 29. jogász vándorgyűlésen hangzott el, és írásban is elérhető.

No de jelenlegi mondanivalóm lényegére térve azzal a javaslattal élek, hogy kamaránk újonnan megválasztásra kerülő vezetése tegye napirendre az ügyvédi kárfelelősség nemzetközi szintű áttekintését, és a hasonló gyakorlati problémákkal küzdő, más szakmák (könyvvizsgálók, adótanácsadók, orvosok, stb.) szabályainak és gyakorlatának vizsgálatát azzal a céllal, hogy lássuk, hol állunk ezen a téren másokhoz képest, milyen reális és alátámasztható érveink, lehetőségeink vannak hivatásunk kockázatainak csökkentésére.

E cikket tehát gondolatébresztőnek és vitaindítónak szánom azzal, hogy vázlatszerűen áttekintést adok néhány külföldi példáról, ahol szűk körben ugyan, de az ügyvédi megbízási szerződés megfelelő kikötése, a szerződéses szabadság elve alapján csökkenthető az ügyvéd kockázata.

Mint tudjuk – s a magyar szabályokat nem kívánom citálni – a magyar ügyvéd végső soron teljes magánvagyonával felel. Nézzünk néhány külföldi példát a kontraktuális alapon történő felelősség korlátozásra, egyelőre minden kommentár nélkül.

  1. Németország

Az irányadó jogszabály a Szövetési Ügyvédrendelet (Bundesrechtsanwaltsverordnung) 52. § (1) bekezdése.

Alpont 1:

Gondatlan károkozás tekintetében a kamara által előírt felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékét meghaladóan a felelősség korlátozása írásbeli megállapodás alapján lehetséges.

Alpont 2:

Általános szerződési feltétel igénybevételével a felelősség korlátozása hanyag gondatlan károkozás tekintetében a kamara által előírt felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékének négyszeres összegét meghaladóan abban az esetben lehetséges, amennyiben a káresemény ebben a nagyságrendben biztosítva van.

2. Ausztria

Az osztrák Ügyvédrendelet (Rechtsanwaltsordnung) nem zárja ki, hogy a kárfelelősséget az ügyvédi megbízási szerződés korlátozza. Az osztrák ügyvédi megbízási szerződésekben rendszeresen szerepel a kárfelelősséget az ügyvéd felelősségbiztosítási fedezetét meghaladó – kizáró feltétel.

  1. USA

Az Ügyvédek Etikai Szabályozásáról szóló szövetségi rendelet (Model Rule) 1.8(h) rendelkezése alapján a felelősség korlátozása szerződéses formában akkor lehetséges, amennyiben az ügyfél a hozzájárulás előtt független jogi szakértői tanácsadóval konzultál.

  1. Anglia

Az angol Ügyvédek Etikai rendelete (Solicitors’ Code of Conduct 2007) 2.07 rendelkezése szerint

A felelősség korlátozása szerződéses formában akkor lehetséges, amennyiben a kamara által előírt felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékét meghaladóan, írásban történik a korlátozás, és erre az ügyfelet külön figyelmeztették.

  1. Írország

Az ír Ügyvédi Törvény [Solicitors (Amendment 2008) Act 1994] szerint a felelősség korlátozása szerződéses formában akkor lehetséges, amennyiben a kamara által előírt felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékét meghaladóan történik a korlátozás. Továbbá várható, hogy angol mintára elő lesz írva az ügyfél külön figyelmeztetésének szükségessége. (Professional Negligence Lecture by Patrick Mullins)

Úgy tűnik, hogy a töretlenül a kapitalizmus gazdasági rendszerének alapján álló államok némiképpen megengedőbbek az ügyvédi kárfelelősség korlátozása tekintetében ma, a piaci, az ügyvédi piacokra is vonatkozó korlátok lebontásának időszakában.

Nos, megfelelő összefogással, volna min gondolkoznunk?

 dr. Patay Géza

 Kulturális program:

Gyümölcs fröccs – avagy a méltán híres magyar különlegesség, a fröccs újrafogalmazása

Ismét rendhagyó bor (inkább fröccs kóstoló) Stomfai Andreával, a Hungarika Kft kereskedelmi igazgatójával

Pintér Galéria és Aukciósház
1051 Budapest, Falk Miksa u. 10.

2014. február 12.
18.00 óra

Minden kedves Kollégát szeretettel várunk!

Ha kérdése, javaslata, észrevétele van kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-amil címen.
E-mail: [email protected]

Kövessen minket Facebookon is:fblogo

Hozzászólás

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Vissza a tetejére