"lus est ars boni et aequi"

Választási észrevételek, jogi aggályok

Tisztelt Kollégák!

Immár a hatodik napjába lépett a 2014. február 21-én kezdődött kamarai tisztújító közgyűlés.

A szavazatok leadása február 21-én megtörtént, azonban eredmény közzétételére mindeddig nem került sor.

Az Ügyvédi Összefogás úgy határozott, hogy nem vár tovább, hanem közzé teszi a választással kapcsolatos egyrészt személyes tapasztalatokon alapuló észrevételeit, másrészt kollegáktól érkező nagyon komoly szakmai anyagon nyugvó – a közgyűlés lefolytatásának törvényességével kapcsolatos – jogszerűségi aggályokat.

Mint az mindannyiunk előtt ismert, a választáson két csoportosulás önállóan állított jelöltlistát.

A választás napján szemmel látható volt, hogy a kollégák vagy az Ügyvédi Összefogás, vagy a másik csoportosulás jelöltlistájával érkeztek, azaz a szavazás meghatározó részben jelöltlistára történhetett. Azt is tudjuk, hogy minden eddiginél magasabb számú részvétel volt, 2400 kollégánk élt választójogával.

Az eredmény ismeretétől függetlenül le kell szögeznünk, hogy programhoz kapcsolódó jelöltlistás választásra a kamarai választási szabályozás nincs felkészülve, ami a következő torzulásokat jelentheti az eredmény tekintetében. Ha az egyik jelöltlistán szereplő személyekre pl. 1000 szavazatot adtak le, viszont a másik jelöltlistán szereplőkre pl. 1200 szavazatot, akkor az utóbbi jelöltlistán szereplők szerzik meg valamennyi tisztséget, függetlenül attól, hogy a másik jelöltlistára is nagyszámú szavazat érkezett. Elképzelhető tehát, hogy az egyik jelöltlistán szereplő személyek, bár kaptak 1000 szavazatot, mégsem tudnak megszerezni egyetlen tisztséget sem, vagy csak véletlenszerűen néhányat.

A választási szabályzat ugyanis nem ismeri az arányosítás intézményét.

A különböző jelöltlistákra történő szavazás alól feltehetően egyedül az elnök személyének megválasztás jelenthet kivételt, hiszen ennél a tisztségnél a személyes szubjektivitásnak nagyobb szerepe lehet, mint más tisztségek esetében.

Mindezeknek a szabályozási hiányosságoknak tudatában voltunk, mikor azt kértük, hogy jelöltlistánkat egységesen támogassátok, de meghirdetett programunk megvalósításáért kizárólag akkor tudunk felelősséget vállalni, ha a kamarai tisztújítás során összességében tudunk többséget szerezni.

Ugyanakkor tényszerűen meg kell állapítani azt is, hogy a szabályozás hiányossága következtében, bármelyik jelöltlista győzelme estén az arányos képviselet elve oly mértékben torzulhat, amely nem teszi lehetővé, hogy választás eredménye leképezze a leadott szavazatok számában megnyilvánuló választói akaratot.

Ezáltal bekövetkezhet, hogy pl. az egy-két száz szavazattal hátrányban lévő jelöltlistát támogató – de akár ezres nagyságrendű – választócsoport egyáltalán nem jut vagy nem számarányának megfelelő arányban jut képviselethez a kamara vezetésében. A szabályozást e tekintetben mindenképpen indokolt módosítani, hogy programokra és ne csak személyekre történő szavazás és annak eredményével arányos képviselet lehetősége is biztosított legyen.

Most pedig nézzük a választási eljárással kapcsolatos jogi problémákat:

1. Egy kollégánk igen alapos jogi munka keretében arra hívta fel figyelmünket, hogy a választási közgyűlési folyamat alapjaiban nem felel meg az Ütv. rendelkezéseinek.

A szakmai anyagot honlapunkon közzétesszük, mindenki el tudja olvasni, itt most csak azt emeljük ki, hogy a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság létrehozásáról, valamint azok tagjainak megválasztásáról nem a BÜK elnökségének, hanem a BÜK közgyűlésének kellett volna határoznia. Kollégánk felhívta a figyelmet arra is, hogy a MÜK választási szabályzatának azon rendelkezései (I/6.1 és 6.3 pont), mely szerint a választási és szavazatszámláló bizottság tagjait az adott területi kamara elnöksége választja meg beleütközik az Ütv. vonatkozó szakaszaiba (Ütv. 103 § (3) bekezdésében valamint 104 § (2) bekezdés a) pontja).

Az Ügyvédi Összefogás a szakmai anyag áttanulmányozása alapján mindenben egyetért az abban foglaltakkal azzal, hogy bár a szakmai anyag nem érinti, de a feltárt jogi helyzet a jelölő bizottság vonatkozásában is fennáll.

Megállapítható tehát, hogy a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság elnökség általi létrehozása és tagjainak megválasztása beleütközik az Ütv. vonatkozó rendelkezéseibe és ezáltal ezen elnökségi határozatok semmisek. A MÜK választási szabályzata ugyanakkor jogszerűen írhatja elő, hogy a területi kamarák kötelesek választási bizottságot illetve szavazatszámláló bizottságot választani, erre azonban csak alapszabályi rendelkezés alapján és közgyűlési döntéssel van lehetőség.

Mivel erre jelen esetben nem jogszerűen került sor, így a választási közgyűlés lefolytatása ellentétes az Ütv. vonatkozó rendelkezéseivel valamint a MÜK választási szabályzatával is.

2. A MÜK választási szabályzatának 13.2 pontja jogszerűen írja elő, hogy ha a választási bizottság az elnöke vagy tagja közeli hozzátartozójának választásában jár el, úgy az érintett bizottsági tag az eljárásból ki van zárva. Az elnökség által – az Ütv.-be ütközően – létrehozott választási bizottság több tagjának is közeli hozzátartozója jelöltként szerepelt a választáson, a másik csoportosulás által támogatott jelöltlistán. A választási bizottság érintett tagjai, tehát az egész választási eljárásban nem vehettek volna részt.

3. A MÜK választási szabályzata nem teszi lehetővé, hogy a szavazatszámlálás megszakításra kerüljön, az ne folyamatosan történjen. A BÜK közleményéből azonban egyértelműen megállapítható, hogy a szavazatszámlálás éjszaka során megszakításra került, annak ellenére, hogy a törvényességi felügyeletet gyakorló KIM írásban szólította fel a kamarát a számolásra vonatkozó szabályok betartására.

Mivel a szabályzat nem teszi lehetővé a szavazatszámlálás megszakítását, így értelemszerűen nem tartalmaz rendelkezést a szavazólapok tárolásárára, őrzésére, elraktározására vonatkozóan sem, ezáltal a szavazólapok őrzése sem helytálló, sem szabályszerű nem lehet. A szavazatszámlálás folyamatosságára tekintettel rögzíti azt a szabályzat 20.4 pontja, ha a szavazatszámláló bizottság tagja elhagyja a számláló helyiséget, úgy a választó bizottság egy tagja köteles őt kísérni. Tekintettel arra, hogy az immár 6 napja folyó szavazatszámlálás során a bizottság tagjai nyilvánvalóan hazamentek aludni, tisztálkodni, illetve munkanapokon feltehetően tárgyalásokra, dolgozni jártak, felmerül a kérdés, hogy a választási bizottság tagjai miként tettek eleget a szabályzatban előírt ezen kötelezettségüknek, azaz minden esetben együtt voltak-e a szavazatszámláló bizottság tagjaival a számláló helyiség elhagyását követően.

Mint arra kollégánk rávilágított, a fenti normák megsértése alapvetően teszi aggályossá a választási közgyűlés lefolytatásának jogszerűségét.

Szeretnénk arról is tájékoztatni mindenkit, hogy a jogilag nem létező szavazatszámláló bizottsági tagi delegáltjaink erejüket megfeszítve, fizikai kimerülés határáig igyekezetek ellátni a feladatukat. Ők azonban csak 7-en voltak Réti László elnök 18 másik delegáltjához képest, akik cserélték egymást, így fizikailag lehetetlen volt, hogy 6 napon keresztül – néhány órás alvással – talpon maradjanak. Létszámhátrányukból következően arra sem volt lehetőségük, hogy minden szavazatszámláló csoport munkájánál jelen lehessenek.

A fenti körülmények és a közgyűlés törvényes megtartásának jogi aggályai következtében úgy gondoljuk teljesen mindegy, hogy mi lesz a választási eredmény, ugyanis ilyen választási eljárás nem adhat legitimációt egyetlen új kamarai vezetésnek sem. Amennyiben tehát az Ügyvédi Összefogás jelöltjei kerülnek többségbe, úgy haladéktalanul indítványozni fogjuk egy jogszerű, törvénnyel, szabályzattal nem ellentétes és technikailag megfelelően előkészített tisztújítás kiírását.

Ha a közgyűlésre bármely okból nem kerül sor, akkor élünk a rendelkezésünkre álló jogorvoslati lehetőségekkel, mert meggyőződésünk, hogy az ügyvédeknek példát kell mutatni a társalom számára a törvények, szabályok betartása, a jogszerű eljárás tekintetében. Ezt várják tőlünk a megbízóink és erre kötelez minket letett eskünk is.

Ügyvédi Összefogás

letoltes

Hozzászólás

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Vissza a tetejére