"lus est ars boni et aequi"

Remény a reménytelenségben?

cikk20170627Amint az az Ügyvédi Összefogás Egyesület (ÜÖE) korábbi megnyilvánulásaiból is kitűnik, az Új Ügyvédi Törvény (Üt.) szabályozási koncepcióját és a kamarai szervezetnek az erőforrások, hatáskörök és végső soron a hatalom koncentrációjára irányuló átalakítását – amely koncepció kidolgozásában, illetve véleményezésében a jelenlegi kamarai vezetés aktívan közreműködött – alapjaiban is hibásnak, önkormányzatiság- és regionalitásellenesnek, az égetően szükséges modernizációt hátráltatónak tekintjük. Röviden azt is mondhatnánk, hogy az új Üt. egy meglehetősen reménytelen helyzetet teremtett.

Az Üt. 158. §-a ugyanakkor kötelezi a MÜK újonnan létrehozandó küldöttgyűlését, hogy az új Alapszabályán túl legalább 35 db szabályzatot is alkosson meg. Vélhetjük, hogy ez az a terep, ahol a kamarai önkormányzatiság majd kiteljesül és kivirágzik, és ahol a fenti törekvés majd finomítható, tompítható lesz. (Persze ehhez mielőbb világosan kell látnunk azt is, hogy a jelenlegi kamarai vezetésnek, mint hivatalos véleményező szervnek mekkora a szerepe az új törvényben testet öltött koncepció kialakításában.) Végül is 36 szabályzat egy kisebb univerzum, amely kellő mozgásteret tud adni egy korszerűen, takarékosan, de egyúttal méltányosan és demokratikusan is működő kamara megteremtéséhez. Főleg akkor, ha a kötelezően megalkotandó szabályzatokon túlmenően a MÜK-nek joga lesz az Alapszabályában más szabályozási területeket is meghatároznia. Utóbbiakon már most érdemes mindenkinek elkezdeni a gondolkodást!

A legalább három tucat szabályzat megalkotása nem kis kihívás, nem kevés feladat. Pláne, akkor nem, ha eleve elvetjük azt a lehetőséget, hogy itt elég lesz a régi szabályzatok ráncfelvarrása és „tódozása-fótozása”. Az új Üt. a kamarai vezetők deklarációi szerint új világot teremt a magyar ügyvédség számára. Nehogy már foszlott ruhában, kitaposott sarkú cipőben és áporodott levegőt árasztva lépjünk be ebbe a szép újvilágba! Adjuk meg a módját, azaz öltsünk fel magunkra korszerű, transzparens, objektív, egy szóval korrekt szabályokat. Merjünk elmenni a falig, és ha mód van rá (márpedig az rendszerint akad), törekedjünk a keretek feszegetésére is. E nélkül ugyanis egy kamarai szervezet nem lesz más és több, mint egy centralizált vezetési akaratot transzformáló és kiszolgáló „Ügyvédi Hivatal”.

Szándékaink szerint ehhez a hatalmas munkához kívántuk szakértői közreműködésünket felajánlani a kamarai vezetésnek, amikor „bejelentkezésünket” mindössze egy nappal megelőzve kézhez kaptuk a MÜK elnökének hasonló témájú felkérését. Mi tagadás meglepődtünk, eddig ehhez nem voltunk hozzászokva. Méltányoljuk Bánáti elnök úr felkérését és kezdeményezését, az reményt keltő, és őszintén bízunk abban, hogy végre elérkezett a konstruktív párbeszéd ideje. Ennek szellemében igazoltuk vissza az elnök úr felkérését és jelöltük is meg egyből azokat a szakértő kollégáinkat, akik készek voltak rövid határidővel felvállalni egy-egy szabályozási terület „gesztorálását”. (Levélváltásunkat ide kattintva tudja elolvasni.)

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a megnevezett kollégákat az adott témák felkent és egyedül üdvözült letéteményesének tekintenénk. Szándékaink és reményeink szerint ők inkább olyan témakoordinátorok, akik az adott terület átlagosnál nagyobb ismeretével bírnak, de egyúttal készséggel is fogadják a tanácsokat és ötleteket a téma iránt érdeklődő kollégáktól. Kérjük tehát a Tisztelt Kollégákat, hogy a kamarai szabályalkotási folyamat során felvetődő gondolataikat akár nyíltan a honlapon komment formájában, akár e-mailben osszák meg velünk, és mi azokat a megfelelő témakoordinátor részére továbbítjuk. Továbbá, az ő feladatuk lesz az is, hogy a szabályalkotási folyamatokról és az azokban elfoglalt ÜÖE álláspontról folyamatos tájékoztatást adjon az ügyvédi közvéleménynek a transzparencia jegyében. A folyamat során elkészült szakmai anyagainkat (javaslatok, vélemények, stb.) folyamatosan fogjuk elhelyezni honlapunk külön szekciójában.

Kapacitás hiányában jelenleg a 36 kötelezően megalkotandó szabályzatnak csak a kb. a kétharmadához tudtunk delegálni szakértőt. Ez egyben azt is jelenti, hogy jelenleg sajnos vannak még lefedetlen területek, amelyek az elnök úrhoz intézett levelünkből tételesen is kitűnnek. Várjuk az érdeklődő kollégák jelentkezését ezekre a témákra is.

Nem ígérhetjük, hogy könnyű partnerek leszünk, álláspontunk rendszerint határozott, sok-sok éves ügyvédi praxisból táplálkozó tapasztalattal és jogi érvekkel alátámasztott, sokszor – a félreértések elkerülése és az egyértelműség miatt – sarkosan megfogalmazott. A tényleges realitásoktól és lehetőségektől azonban sohasem elrugaszkodott, és mindvégig konstruktív.

Bízunk továbbá abban, hogy az egész ügyvédséget érintő szabálytömeg megalkotásához, más alternatív ügyvédi szervezetek és mozgalmak képviselői is meghívást kapnak majd, még akkor is, ha véleményük konkrét kérdésekben jelentősen el is térhet a mienkétől. Mindaddig ugyanis, amíg az ügyvédség nem sajátítja el a párbeszéd tudományát szakmapolitikai kérdésekben, egyes rétegei könnyen kijátszhatók egymás ellen, és a kooperációból csak konfrontáció lehet.

Hozzászólás

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Vissza a tetejére