"lus est ars boni et aequi"

Felhívás nyílt szakmai vitára

Tisztelt Kollégák!

A MÜK Elnökség 1/2015.10.21 határozatával – az igazságügyi miniszter keresetindításáról szóló utalással – megállapítja, hogy az Üt. 125/A § (1) bekezdés szerinti feltételek beálltak (BÜK alperes elleni miniszteri keresetindítás, amellyel a BÜK tisztségviselőinek, szerveinek valamely döntése kétségessé válhatott). Ugyanezen a napon közzétételre kerültek a MÜK Elnökségének azon határozatai is, amellyel a BÜK elnöke, elnöksége és fegyelmi bizottságainak jogkörét elvonja és azok gyakorlására más területi kamarák tisztségviselőit illetve szerveit jelöli ki.

Mint arról korábban már tájékoztatást adtunk az Ügyvédi Összefogás Egyesület szakmai álláspontja szerint az elfogadott Üt. módosítás – különös figyelemmel arra, hogy általános normaként nem csak a BÜK-re, hanem minden területi kamarára nézve irányadó – Alaptörvénybe ütköző rendelkezéseket tartalmaz pl. a jogorvoslati jog szabályozása illetve hiánya tekintetében valamint alapvetően sérti a területi kamarai tagok önkormányzati önrendelkezéshez való alapjogát.

A törvénymódosítással kapcsolatos alaptörvényi aggályokon túlmenően is jogsértő a MÜK Elnökség 1/2015.10.21 határozata, mivel a határozat meghozatalára az Üt. nem a MÜK Elnökségét, hanem magát a MÜK-öt hatalmazta fel, amelyből következően a határozat meghozatalára a MÜK legfelsőbb szerve a Teljes Ülés lett volna jogosult, amennyiben a határozathozatalhoz szükséges törvényi feltételek fennállnak. A határozat meghozatalának ugyanakkor az is akadályát képezi, hogy – álláspontunk szerint – az ahhoz szükséges törvényi feltétel hiányzik.

A fentiek következtében kamarai tagok az illetékes törvényszéknél a MÜK Elnökség feltétel bekövetkezését megállapító határozatának felülvizsgálatát kezdeményezték. Szakmai meggyőződésünk, hogy ügyfél minőségünk az eljárásban megalapozott, de természetesen tudatában vagyunk annak, hogy e tekintetben dönthet másként is a bíróság.

Hangsúlyozzuk, hogy a kollégákat semmilyen hátrány nem éri a MÜK Elnökség határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem miatt, ugyanis a kijelölt szervek és személyek időközben meghozott döntéseinek/intézkedéseinek hatályát – figyelemmel az Üt. módosítás 125/D § (4) bekezdésében foglaltakra – a bíróság eljárása és döntése nem érinti.

Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a BÜK helyzete jogszerűen, kellő szakmaisággal megalkotott normák és szabályok alapján és azok maradéktalan betartásával kerüljön rendezésre, az eljáró területi kamarai tisztségviselők és szervek hatósági és belső szervezetet érintő döntései egyaránt aggálymentesek legyenek, amelyhez a jelenlegi helyzet megfelelő orvoslása – álláspontunk szerint – nélkülözhetetlen.

A bírósághoz benyújtott kérelmünk annak mellékleteivel valamint az Üt. módosítással együtt jelen levelünkben megtalálható.

A közzétett anyagok alapján ezúton nyílt és kizárólagosan szakmai szempontú vitára invitálunk minden kollégánkat. Kérjük, hogy vonatkoztasson el mindenki a szakmai szemponton kívüli minden más kérdéstől, így vizsgálja meg a kérelmünkben foglaltakat és merjen hangot adni szakmai véleményének! Minden szakmai megnyilvánulást, álláspontot, jogi érvet és ellenérvet honlapunkon közzéteszünk, névvel (amennyiben erre felhatalmazást kapunk) illetve olyan választott megjelöléssel, amely alapján az adott személy álláspontjával vitatkozni lehet.

Kérelem (MÜK) 5.a sz. Melléklet
2.sz. Melléklet 5.b sz. Melléklet
3.sz Melléklet 5.c sz. Melléklet
4.sz Melléklet ÜTV. 125.A – 125.D

 

Tisztelettel:

Ügyvédi Összefogás Egyesület

1 Hozzászólás

 1. dr. Budavári Imre Válasz

  Tisztelt Összefogás!
  Véleményem szerint a helyzet egyszerű, a 2014. évben lebonyolított tisztségviselői választás eredményét eljárásjogi hibák miatt a bíróság jogerős ítéletével megsemmisítette.
  A választott tisztségviselők képviseleti joga az ítélet jogerőre emelkedésével a jövőre nézve megszűnt.
  Az Üt. 119. (4) bekezdés első fordulata szerint, a tisztségviselők megbízatása az új tisztségviselők megválasztásának napján szűnik meg. (általában ez a helyzet)
  Ugyanezen bekezdés második fordulata szerint azonban ha a kamarák elnökének, főtitkárának, elnökségi tagjának vagy fegyelmi megbízottjának megbízatása egyéb okból korábban szűnt meg, a választására jogosult szerv a megbízatás megszűnésétől számított 3 hónapon belül megválasztja az új tisztségviselőt. Az új tisztségviselő megbízatása a következő általános választásig tart.
  Tehát ebben az esetben minél előbb össze kell hívni a közgyűlést és megválasztani az új tisztségviselőket.
  Álláspontom szerint az Igazságügyi Miniszter keresetindítása idő előtti volt, mert az Üt. 122. § (1) bekezdése szerint, ha az igazságügyért felelős miniszter azt állapítja meg, hogy az alapszabály, szabályzat, iránymutatás, határozat vagy a kamarai szerv működése jogszabályba, alapszabályba vagy szabályzatba ütközik, felhívja az érintett kamarát a jogszabálysértés megszüntetésére.
  Ebben az esetben a választott képviselők képviseleti joga megszünt, ezért az érintett kamarai szerv működése (elnök, elnökség stb.) jogszabályba ütközik (nincs felhatalmazása), akkor először fel kell hívnia a kamarát, hogy szüntesse meg a jogsértést, azaz válasszon új képviselőket.
  Az Üt. 123. § (1) bekezdése szerint az igazságügyért felelős miniszter csak abban az esteben indíthat keresetet, ha az érintett kamara a jogszabálysértést nem szüntette meg.
  Tehát, ha a kamara nem választana a jogszabályban meghatározott időn belül új tisztségviselőket és az igazságügyért felelős miniszter keresete alapján indított eljárás eredményeként a bíróság megállapítja a jogszabálysértést, akkor a működés törvényességének helyreállítása céljából elrendelheti a jogszabálysértően működő kamarai szerv (tisztségviselő) választására jogosult kamarai szerv összehívását, illetve felfüggesztheti a jogszabálysértő kamarai szerv (tisztségviselő) működését.
  Ugyanezen bekezdés szerint a kamarai szerv (tisztségviselő) ellenőrzésére – a kamarai tagok közül – felügyelő biztost rendelhet ki, feltéve, hogy a kamara működésének törvényessége másképpen nem biztosítható.
  Az Ütv. fent idézett rendelkezései egyértelműen meghatározzák a törvényességi felügyelet keretét a kamara(ák) felett, úgy, hogy közben biztosítva van a kamarai önrendelkezés is.
  Bevallom őszíntén az Ütv. mostani hirtelen módosításai (a 125/A, B, C és D szakaszai) méltatlanok ahhoz, hogy egy stabil jól átgondolt ügyvédi törvénybe bekerüljenek!
  Tisztelettel: dr. Budavári Imre

Hozzászólás

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Vissza a tetejére