"lus est ars boni et aequi"

AZ ELMARADT RENDSZERVÁLTÁSRÓL ÉS A KÖTELEZŐ MÚLTFELTÁRÁSRÓL

A magyar ügyvédi kar prominensei számos alkalommal és tulajdonképpen minden helyzetben jogtörténeti axiómaként állítják, hogy az ügyvédség több, mint 140 éves autonóm(!) köztestületi múlttal rendelkezik, és mindig független tudott maradni az aktuális politikai hatalomtól. Nos, ez súlyos tévedés, sőt több, a történelem és a tételes jog nem ismerete, esetleg kifejezett manipuláció.…

Bővebben

SZÁMÍTUNK RÁD!

Bárki bármit mond, az idei BÜK választással összefüggésben a legfontosabb esemény az, hogy a két legnagyobb kamarai ”ellenzéki” szerveződés az Ügyvédi Összefogás és a Kollégák a XXI. századi Ügyvédségért túllépve múlton, aggályokon és elhatárolódva minden személyeskedéstől a közös célok megvalósítása érdekében választási szövetségre lépett. Ez bizony példátlan nem csak a kamarai, de a hazai közéletben is!…

Bővebben

A HITBIZOMÁNYRÓL

Mennyire hiteltelen és megmosolyogtató, amikor egy demokratikus alapokra és a dicsőséges 150 éves kamarai múltra hivatkozó szervezet regnáló tisztségviselői, vagy azok fogadott, esetleg fogadatlan, prókátorai azzal érvelnek egy-egy jelenlegi tisztségviselő újra választása mellett, hogy az illető azért alkalmas az adott tisztség ellátásra, mert sokadik ciklus óta ő látja azt el, a többi aspiráns pedig azért nem, mert még nem voltak ilyen tisztségben, vagyis nyilvánvalóan felkészületlenek és alkalmatlanok.…

Bővebben

Összefogás a XXI. századi ügyvédségért!

Örömmel tájékoztatjuk a tevékenységünket figyelemmel követő kollégákat, reménybeli szavazóinkat és a budapesti ügyvédséget, hogy az Ügyvédi Összefogás választási együttműködési megállapodást kötött a Kollégák a XXI. századi Ügyvédségért mozgalommal. Elismerjük egymás választási programját és kölcsönösen támogatjuk a változás mellett kiálló jelöltjeinket. A két alternatív ügyvédi civil mozgalom célja, hogy mihamarabb elinduljanak az átfogó kamarai reformfolyamatok. A közös nyilatkozatot lentebb, míg a jelöltlistát itt tekintheti meg. Meggyőződésünk, hogy a Változás esélyei az együttműködés révén jelentősen megnövekedtek! Kérjük tehát mindazokat, akik eddig is támogatták a munkánkat és egyetértettek célkitűzéseinkkel, hogy 2018. november 16-án szavazatukat „A változás listájára” adják le.…

Bővebben

A fegyelmiről

Szögezzük le rögtön, hogy a kamara fegyelmi jogkörével nem az a baj, hogy van, sőt, az kifejezetten helyes, hogy nálunk, ügyvédeknél, és nem valamely állami hivatal vagy bíróság hatáskörében van. Az igazi nagy baj a fegyelmi ügyszakkal a transzparencia teljes hiányában és az irreálisan felduzzasztott és költséges apparátusban rejlik.…

Bővebben

A minimum ügyvédi díjszabásról

Nem vitás, hogy az ügyvédi megbízási díj minden esetben az ügyfél és az ügyvéd közötti szabad megállapodás tárgyát kell, hogy képezze, ugyanakkor a díjminimumra vonatkozó ajánlás sem tekinthető ördögtől való dolognak. Az Európai Unió Bíróságának döntései és számos európai, mindenek előtt a német ügyvédi kamara példája is azt igazolja, hogy igenis van létjogosultsága az ilyen jellegű díjszabásnak……

Bővebben

A kamarai oktatásról és a kötelező továbbképzésről

A szervezett szakmai képzés kapcsán továbbra is kiemelt kamarai kötelezettségnek tekintjük a gyakorlat orientált ügyvédjelölti oktatás megszervezését és lebonyolítását szakavatott, nem feltétlenül ügyvédhivatású, oktatók bevonásával és azok kötelező díjazásával. Az ügyvédjelölti oktatás elsődleges céljává nem a szakvizsgára való felkészítést, hanem az ügyvéd-szakmai sajátosságok, valamint a „lawtech” eszközök és alkalmazások megismerését és elsajátítását kell tenni…

Bővebben

További Híreink
Vissza a tetejére